دایره المعارف اسلام پدیا » فلسفه های مضاف
منوی اصلی

فلسفه های مضاف

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ در باب: فلسفه

فلسفه در آغاز نامی عام برای همه دانش ها بوده است. پس از دوران قرون وسطی غربیان به بخش طبیعیات فلسفه توجه ویژه نمودند و عالمان علوم طبیعی از عالمان سایر بخش های فلسفه جدا شدند. در دوران معاصر، رفته رفته در غرب بخش های مختلف فلسفه – که همگی در روش غیر تجربی مشترک بودند -، با عناوین مجزا از یک‌دیگر متمایز شدند. پس از انتقال این عناوین، اصطلاح فلسفه های مضاف در برابر فلسفه (مطلق) رایج شد.[۱]

فلسفه‌های مضاف با دو رشته فلسفه علوم و فلسفه حقایق، ظاهر گشته‌اند. فلسفه علوم، دانش فرانگرانۀ توصیفی- تحلیلی رشته علمی است، و فلسفه حقایق، دانش درون نگرانۀ توصیفی – عقلانی پدیده‌های حقیقی و اعتباری است.[۲][۱]. برگرفته از سایت پرتال نشریات دفتر تبلیغات.

[۲]. خسرو پناه، عبدالحسین، قبسات، شماره ۳۹ و۴۰، ص۱۷۳٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 6 = 14