دایره المعارف اسلام پدیا » فلسفه غرب
منوی اصلی

فلسفه غرب

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ در باب: فلسفه

فلسفه غرب به طور خاص در دوره پیش سقراطیان (حدود پنج قرن قبل از میلاد) شکل گرفته و با فلسفه سقراط، ارسطو و افلاطون به صورت یک نظام درآمده، در طول تاریخ خود داراى فراز و نشیب هاى گوناگونى بوده است، به طورى که امروزه آن را حول چند دوره خاص (پیش سقراطیان، ارسطو و افلاطون و نو افلاطونیان، قرون وسطى، جدید و معاصر) دسته بندى مى کنند که هر کدام از این ادوار داراى ویژگى هاى خاص خود است. علاوه بر این، در مسیر حرکت خود، هر روز گرایش و شاخه جدیدى به آن افزوده شده و امروزه مفهوم عامى یافته که شاخه هایى چون فلسفه دین، فلسفه علم، فلسفه منطق، فلسفه اخلاق، فلسفه هنر، فلسفه تحلیل زبانى، فلسفه تاریخ و مکاتبى چون اگزیستانسیالیسم، پراگماتیسم، استراکچرالیسم و… را دربر مى گیرد.

از نظر تعامل و ارتباط با دین و آموزه هاى دینى نیز دوره ها و نحله هاى مختلفى در فلسفه غرب مطرح بوده و هست که گاه شدیداً دینى شده است؛ مانند (فلسفه مسیحى و برخى اگزیستانسیالیست ها) و گاهى شدیداً ضد دینى؛ مانند (تجربه گراهایى چون هیوم، یا اگزیستانسیالیست هایى چون سارتر) و زمانى حالت میانه داشته است.[۱][۱].  رحمتی، حسینعلی، حوزه هاى علمیه و تفکر فلسفى غرب، فصلنامه پیام حوزه، ش ۳۰٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 4 = 9