دایره المعارف اسلام پدیا » ویژگی­های دوره پنجم فقه شیعه
منوی اصلی

ویژگی­های دوره پنجم فقه شیعه

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۱ در باب: فقه شیعه

ویژگی­های دوره پنجم فقه شیعه، عبارت است از:

۱٫ رکود علمى در فقه و تقلید از آثار شیخ طوسى.[۱]

۲٫ به تبع شیخ طوسى، در این دوره به علم اصول توجّه ویژه‌اى شد و از عنصر عقل در استدلالات، بهره بیشترى گرفته شد و ابن زهره، بخشى از کتاب «غنیه النزوع» را به علم اصول اختصاص داد. وى در عرصه‌هاى مختلف به طور روشن بر عقل اعتماد کرد. همچنین سدید الدّین حمصى (م ۵۸۸ق) نیز کتابى به نام «المصادر فى اصول الفقه» نوشت.[۲]

۲٫ توجّه به فقه القرآن که به طور ضمنی در تفسیر مجمع البیان و به طور مستقل در تألیف قطب الدین راوندى نمایان شد.[۳]

۳٫ گرایش به تدوین کتاب­های غیر فقهی در میان فقها؛ مانند «مجمع البیان» مرحوم طبرسی در تفسیر قرآن، «المناقب» و «معالم العلماء» ابن شهر آشوب مازندرانی (م ۵۸۸ق) که اولی در بیان مناقب و فضائل معصومان (علیهم السلام) و دومی در فهرست کتب شیعه و نام­های مصنفّان آن است.[۴][۱]. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۳٫

[۲]. همان.

[۳]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۰۴٫

[۴]. همان.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 8 = 16