دایره المعارف اسلام پدیا » ویژگی­های دوره دوم فقه شیعه
منوی اصلی

ویژگی­های دوره دوم فقه شیعه

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۱ در باب: فقه شیعه

ویژگى‌هاى دوره دوم فقه شیعه؛ یعنی عصر حضور امامان (علیهم السلام)، عبارت است از:

۱٫ این دوره عصر حضور ائمّۀ اهل بیت (علیهم السلام) است که نقش عمدۀ آنان تبیین شریعت و صیانت آن از تحریف بوده است؛ از این رو مردم موظف بودند به آنها مراجعه کرده و به طور کامل از آنان پیروى نمایند.[۱]

۲٫ دسترسى مردم به حکم شرعى واقعى با مراجعه به ائمّۀ اهل بیت (علیهم السلام) ممکن بوده است.[۲]

۳٫ اهتمام به حفظ و نشر احادیث پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه هدی (علیهم السلام) که عمده کوشش اصحاب امامیه صرف آن می شد.[۳]

۴٫ آموزش اجتهاد صحیح از سوی ائمه (علیهم السلام) به اصحاب و معتبر شناختن آن از راه اعطای مقام فتوا یا ارجاع مردم به آنان.[۴]

۵٫ در این دوره ابتدا حدیث و فقه با هم آمیخته بود و مسائل فقهى بر اساس احادیث و غالباً به صورت غیر منظّم تدوین و با اسنادش ذکر مى‌شد،[۵] لکن در آثار برخی از اصحاب، دانش فقه از دانش حدیث جدا شد.[۶]

۶٫ تدوین «اصول اربعمائه» که دست­مایۀ کتاب­های حدیثی و فقهی دیگر بود.[۷]

۷٫ پرورش هزاران فقیه و محدّث در مکتب اهل بیت (علیهم السلام).[۸][۱]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۰۷٫

[۲]. همان.

[۳]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۸۰٫

[۴]. همان.

[۵]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۰۷٫

[۶]. مدخل علم فقه، ص ۲۸۰٫

[۷]. همان.

[۸]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۰۷٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


8 + 3 =