دایره المعارف اسلام پدیا » وظیفه همسایه مسجد در برابر آن
منوی اصلی

وظیفه همسایه مسجد در برابر آن

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۱ در باب: مسجد

هر چند تأکید ها و تشویق هایی که در زمینه رفت و آمد به مسجد صورت گرفته، عمومی و همگانی است، اما در مورد همسایه مسجد، تأکید بیشتری به عمل آمده و روایات فراوانی در این زمینه از طریق شیعه و سنی وارد شده است. فقهاء با استناد به همین تأکیدات خاصّ است که نماز خواندن در مسجد را برای همسایه مسجد، مستحب مؤکد شمرده اند و ترک نماز در مسجد توسط همسایه مسجد را مکروه شمرده اند. مرحوم سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی می گوید: «برای همسایه مسجد مکروه است که بدون عذری مانند؛ باران، نماز را در غیر از مسجد بجا آورد».[۱] در رساله عملیه آمده است: «مستحب است نمازهای واجب خصوصا نمازهای یومیه را به جماعت بخوانند و در نماز صبح، مغرب و عشا خصوصا برای همسایه مسجد و کسی که صدای اذان مسجد را می شنود، بیشتر سفارش شده است».[۲]

رسول خدا (ص) در مقام تأکید بر این می فرماید: «همسایه مسجد نمازش مقبول نیست، مگر در مسجد».[۳] علی (ع) نیز بارها این جمله را بیان می فرمودند: «همسایه مسجد اگر مانعی برایش نباشد و سالم هم باشد، ولی با این حال برای نماز واجب در مسجد حاضر نشود، نمازش مقبول درگاه الهی نخواهد بود».[۴][۱]. یزدی طباطبایى‌، سید محمد کاظم، العروه الوثقى مع تعالیق الإمام الخمینی، ‌شارح: موسوی خمینى، سید روح اللّٰه، ص ۳۱۸٫

[۲]. موسوی خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل‌، ص ۳۰۳، م ۱۳۳۲٫‌ ‌

[۳]. حر عاملى، محمد بن حسن‏، وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۹۴، مصحح و ناشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

[۴]. همان، ج ۵، ص ۱۹۵٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 8 = 14