دایره المعارف اسلام پدیا » مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره هشتم
منوی اصلی

مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره هشتم

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۱ در باب: فقه شیعه

مراکز فعال علمی در دوره هشتم فقه شیعه، عبارتند از:

۱٫ حوزه عراق:

در عراق، دو حوزه نجف و کربلا بیش از همه جا فعال و پایگاه وحید بهبهانی و شاگردان او شده بود و حوزه کاظمین نیز شاهد حضور محقّق اعرجی[۱] بود.[۲]

۲٫ حوزه ایران:

در ایران، حوزه اصفهان از دوره قبل فعال بود و در این دوره، عمق و تکامل بیشتری یافت. با انقراض دولت صفویه در سال ۱۱۳۵ قمری و هجوم افغان­ها، حوزه اصفهان دچار اضطراب شد و از رونق آن کاسته شد.[۳][۱]. سید محسن اعرجی (م ۱۲۲۷ق) از شاگردان وحید بهبهانی و سید بحرالعلوم و از اساتید شیخ محمد تقی اصفهانی بود. از آثار محقق اعرجی، «المحصول فی شرح وافیه الاصول» در علم اصول فقه است. محقق اعرجی ساکن کاظمین بود و همان جا مدفون شد. ر.ک: اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۵۶٫

[۲]. همان، ص ۳۵۹٫

[۳]. همان.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


5 + 7 =