دایره المعارف اسلام پدیا » فقهای دوره هشتم فقه شیعه
منوی اصلی

فقهای دوره هشتم فقه شیعه

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۱ در باب: فقه شیعه

فقهای دوره هشتم فقه شیعه، در واقع شاگردان محقّق بهبهانى هستند. علّامه وحید بهبهانى افزون بر پاسخ‌گویى و نقد مبانى اخباریان، شاگردان ارزشمند و بزرگى را تربیت نمود که پس از رحلت ایشان در سال ۱۲۰۶ قمری، خطّ فکرى استاد را با مهارت تمام ادامه دادند که مهم‌ترین آنان عبارتند از:

۱٫ ملّا مهدى نراقى (م ۱۲۰۹ق) نویسندۀ کتاب «معتمد الشیعه فی احکام الشریعه».[۱]

۲٫ سیّد محمّد مهدى بحر العلوم (م ۱۲۱۲ق) مؤلّف کتاب «الفوائد الرّجالیه».[۲]

۳٫ شیخ أبو على حائرى (م ۱۲۱۶ق) مؤلّف کتاب «منتهى المقال فی احوال الرجال».[۳]

۴٫ شیخ جعفر کاشف الغطاء (م ۱۲۲۷ق) مؤلّف کتاب «کشف الغطاء عن خفیات مبهمات الشریعه الغرّاء».[۴]

۵٫ میرزا أبو القاسم قمى (م ۱۲۳۱ق) مؤلّف کتاب‌ «غنائم الأیّام فی مسائل الحلال و الحرام» و «جامع الشتات».[۵]

۶٫ سیّد على طباطبایى (م ۱۲۳۱ق) پدیدآورندۀ موسوعۀ فقهى «ریاض المسائل فی شرح المختصر النافع».[۶]

۷٫ سیّد جواد عاملى (م ۱۲۲۶ق) مؤلّف موسوعۀ فقهى «مفتاح الکرامه فی شرح القواعد»[۷] و ده­ها شاگرد دیگر.

جمعى دیگر از فقهاى بزرگ امامیّه، شاگردان با واسطۀ محقّق بهبهانى بودند. آنان نیز در واقع از شاگردان مدرسه آن فقیه نامدار محسوب مى‌شوند؛ مانند:

۱٫ ملا احمد نراقى (م ۱۲۴۵ق)، از شاگردان  سیّد بحر العلوم  و کاشف الغطاء و پدرش ملّا مهدى نراقى و نویسندۀ کتاب «مستند الشیعه فی أحکام الشریعه».[۸]

۲٫ شیخ محمّد حسن نجفى (معروف به صاحب جواهر) (م ۱۲۶۶ق)، از شاگردان  سیّد بحر العلوم  و کاشف الغطاء و  سیّد جواد عاملى و نویسنده موسوعۀ عظیم و بى‌نظیر فقهى «جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام» که در مدّت سی سال به رشته تحریر در آمده و در ۴۳ جلد منتشر شده است.[۹] [۱۰][۱]. ر.ک: امین عاملى، سید محسن، اعیان الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۴۳٫

[۲]. ر.ک: همان، ص ۱۵۸- ۱۶۰٫

[۳]. ر.ک: اعیان الشیعه، ج ۹، ص ۱۲۴؛ حائرى مازندرانى، محمد بن اسماعیل، منتهى المقال فی أحوال الرجال، المقدمه، ص ۳۷-۴۶٫

[۴]. ر.ک: اعیان الشیعه، ج ۴، ص ۹۹- ۱۰۶٫

[۵]. ر.ک: همان، ج ۲، ص ۴۱۱- ۴۱۳٫

[۶]. ر.ک: همان، ج ۸، ص ۳۱۴و ۳۱۵؛ حائرى طباطبایى، سید على، ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، المقدمه، ص ۲۳-۳۳٫

[۷]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۲۴‌، به نقل از روضات الجنّات، ج ۲، ص ۲۱۶ و ۲۱۷ و طبقات اعلام الشیعه، ج ۱، ص ۲۸۶- ۲۸۹٫

[۸]. ر.ک: اعیان الشیعه، ج ۳، ص ۱۸۳و ۱۸۴٫

[۹] . ر.ک: همان، ج ۹، ص  ۱۴۹ و ۱۵۰٫

[۱۰]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۲۳ و ۱۲۴٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


3 + = 7