دایره المعارف اسلام پدیا » جایگاه مسجد
منوی اصلی

جایگاه مسجد

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۱ در باب: مسجد

همه مذاهب الهی و آسمانی و بسیاری از مکتب های بشری که تکیه گاه اجتماعی داشته اند، انتخاب و تعیین مکانی را به عنوان یک پایگاه خاص، جهت انجام برنامه ها و مراسم مخصوص خود، لازم می دانسته و وجود آن را برای پیروان خود، یک امر مسلم و ضروری و جزء اولین برنامه های خود می دانسته اند و در صورت نداشتن چنین پایگاهی، خود را ضعیف و بی تکیه گاه و شکست خورده و پیروان خود را بدون تکیه گاه و پراکنده می پنداشتند. براین اساس، مشاهده می شود حتی بت پرستان نیز پایگاهی برای خود انتخاب کرده و بت های خود را در آن محل خاص جمع می کردند و برای انجام مراسم خاص خود (پرستش، نذر، دعا، مدیحه سرایی و خواندن اشعار)، به آن­جا می رفتند؛ مثلا مسیحیان به کلیسا یا کلیسه و یهودیان به کنیسه یا کنیسا و زرتشتیان به آتشکده که پرستش­گاه آنان است، می رفتند. همچنین گوشه گیران و زاهدان نصاری که آنها را راهبان نیز می گویند به صومعه و دراویش و متصوفه در مکانی به نام خانقاه یا خانقه گرد هم جمع می شدند. از آن­جایی که اسلام یک مکتب جهانی و جاودانی است و داعیه هدایت و رهبری بشریت را دارد، از ضرورت وجود یک مکان مشخص و پایگاه استوار در رابطه با عرضه قوانین خود و تعلیم و ارشاد مردم، در تشکیل نظام اجتماعی عادلانه، غافل نمانده و لزوم بناء آن را به همه مردم و پیروان خود ابلاغ نموده است. این پایگاه که از مظاهر شکوه و عظمت اسلام به حساب می آید، مسجد نام دارد. نامی که نمودار عبودیت و بندگی انسان در برابر خدا است؛ لذا مسجد در بین همه معابدی که در ادیان و مسالک مختلف وجود دارد، از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار است.

اسلام در ابتداى نظام­مند ساختن سازمان دینى خود، تأسیس مرکز تجمع عمومى مسلمانان (مسجد)، را در اولویت قرار داده و تجمع در آن را به نیکوترین وجه ستوده، بیش­ترین تأکیدات را در راستاى حفظ این سنگر توحیدى ابراز نمود.

اما این­که مسجد در اسلام، دارای چگونه جایگاهی است، مطلبی است که باید در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 1 = 10