دایره المعارف اسلام پدیا » چکیدۀ مقالۀ کعبه
منوی اصلی

چکیدۀ مقالۀ کعبه

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۱ در باب: کعبه (خانه خدا)

کعبه اوّلین خانه ای است که خداوند آن را مخصوص پرستش مردم قرار داده است.

برای کعبه نام های دیگری بیان کرده اند که عبارت است از: عتیق، بکه، بیت المعمور.

کعبه به دست حضرت ابراهیم بنا شد، اما نظر به این که در اثر سیل زمان حضرت نوح خراب شده بود مجدداً به دست حضرت ابراهیم بنا شد و در طول تاریخ بر اثر دخالت حکام مورد تغییر و تحول جزئی قرار گرفت.

کعبه از چهار رکن و چندین اجزا تشکیل شده است که در بین ارکان کعبه، علاوه بر رکن حجر، رکن یمانى نیز از موقعیت معنوى ویژه­اى برخوردار است.

گرچه همۀ کعبه و اجزای آن دارای تقدس می­باشد، اما برخی از اجزای آن دارای ویزگی خاص و ویژه ای هستند که به آن اشاره می­شود.

الف. حطیم؛ به مساحت میان حجرالاسود و زمزم و مقام ابراهیم (ع) و قسمتی از حجر اسماعیل (ع) حطیم گفته می شود.

ب. مستجار؛ دیوار کنار رکن یمانی را مستجار می نامند که محل ورود فاطمه بنت اسد در کعبه، برای تولد امام علی (ع) همین بخش از دیوار کعبه بوده است.

ج. ملتزم؛ قسمتی از دیوار و پایین دیوار کعبه را، که در یک سوی آن حجر الاسود و در سوی دیگرش در کعبه قرار دارد، ملتزم می نامند. این مکان محلی است که دعا در آن­جا پذیرفته می شود.

د. ناودان کعبه که به نام های متعددی شهرت دارد؛ از جمله ناودان رحمت، ناودان طلا، میزاب رحمت و میزاب.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


2 + 2 =