دایره المعارف اسلام پدیا » نام های کعبه
منوی اصلی

نام های کعبه

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۱ در باب: کعبه (خانه خدا)

در قرآن و احادیث نام های مختلفی برای کعبه ذکر شده است که هر کدام از این اسامی دارای اسرار فراوانی است. در قرآن جمعاً در پانزده آیه از کعبه، با اسامی متعددی یاد شده است، بدین صورت که واژه «کعبه» دو بار، واژه «البیت» هفت بار، واژه «بیت» یک  بار، واژه «بیت الحرام» دو بار، واژه «بیت العتیق» دو بار، واژه «بیتک المحرّم» یک بار، واژه «بیتی» دو بار، «بکه» یک بار و «بیت المعمور» هم یک بار به کار برده شده است.[۱]


[۱]. برگرفته از سایت تبیان.(با اندکی تصرف).
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


8 + 8 =