دایره المعارف اسلام پدیا » مستجار
منوی اصلی

مستجار

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۱ در باب: کعبه (خانه خدا)

دیوار کنار رکن یمانی را مستجار می نامند. “جار” به معنای همسایه و ” مستجار” به معنای پناه بردن به هم جوار و به صورت کلی تر “پناه بردن” است.

زمانی که خانه کعبه دو در داشت، در دیگر آن در کنار مستجار بود که مسدود شد. این جا نیز از مکان های استجابت دعا است و محلی است که مردم به آن جا پناهنده می شوند، به همین دلیل به آن جا مستجار گفته می شود. محل ورود فاطمه بنت اسد در کعبه، برای تولد امام علی (ع) همین بخش از دیوار کعبه بوده است.[۱]


[۱] . بر گرفته از سایت لبیک
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 5 = 10