دایره المعارف اسلام پدیا » خرید و فروش مسجد
منوی اصلی

خرید و فروش مسجد

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۱ در باب: احکام ظاهری مسجد

یکی از مطالب پیرامون مسجد مسئلۀ خرید و فروش مسجد است. خرید و فروش مسجد هرچند که خراب شده باشد، جایز نیست[۱] و اثر شرعی خرید و فروش؛ یعنی نقل و انتقال آن به مِلک غیر، بر آن مترتّب نمی‌شود. همچنین انجام معاملات دیگر مانند هبه، عاریه و قرض نسبت به مسجد و لوازم آن نیز همین حکم را دارد. اساساً هنگامی که مکانی عنوان مقدّس مسجد را پیدا کرد، احکام مسجد برای همیشه بر آن جاری خواهد بود. تنها در مورد خاصّ ممکن است حاکم اسلامی به خاطر رعایت مصالح عمومی، حکم به خارج شدن محلّی از مسجد بودن نماید. مانند این‌که احداث خیابان، کوچه یا سایر تأسیسات در محلّی که مسجد در آن واقع شده، برای جامعه اسلامی ضروری باشد. در این صورت چنین مسجدی با حکم حاکم شرعی از مسجد بودن خارج می شود.[۲]

حرمت فروش مسجد اختصاص به مسجد آباد ندارد؛ بلکه مسجد خراب و متروک نیز همین حکم را دارد.[۳]

 [۱] . موسوى خمینى، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیله، مترجم: اسلامى، على،‌ ج ۳، ص ۱۳۷٫‌

[۲] . مطابق با فتاوای مراجع معضم تقلید، رساله توضیح المسائل، ص ۲۵۷٫

[۳] . موسوى‌ خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل( محشّٰى)، محقق و مصحح: بنى هاشمى خمینى‌، سید محمد حسین، ج ۱، ص ۵۰۷،‌. ‌
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 9 = 13