دایره المعارف اسلام پدیا » نماز طواف نساء
منوی اصلی

نماز طواف نساء

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

یکی از اعمال حج تمتع و از اعمال مکه مکرمه، بعد از منى، نماز طواف نساء است. کیفیت نماز طواف نساء مانند نماز طواف عمره تمتع است.

واجب است بعد از تمام شدن طواف، دو رکعت نماز مثل نماز صبح بخواند.

حاجی مى‌تواند نماز طواف را با هر سوره‌ اى که خواست، بخواند، مگر سوره‌ هاى سجده دار. همچنین مستحب است در رکعت اول بعد از «حمد» سورۀ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و در رکعت دوم، سورۀ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ را بخواند. جایز است نماز طواف را مثل نماز صبح، بلند یا مثل نماز ظهر آهسته بخواند.[۱]

طواف نساء و نماز آن اختصاص به مرد ندارد، بلکه بر زن، خنثى، خصىّ و بچه ممیز نیز لازم است، به نحوى که اگر طواف نساء و نماز آن را انجام ندهند، زن  بر آنها حلال نمى‌شود. همچنین اگر زن آن را ترک کند مرد بر او حلال نمى‌شود؛ بلکه طفل غیر ممیز هرگاه ولىّ او، وی را مُحرم کرد، باید او را طواف نساء دهد، تا بعد از بالغ شدن، زن یا مرد بر او حلال شود و نیز اگر مجنون را مُحرم کند، طواف نساء بدهد، تا بعد از آن که عاقل شد، زن یا مرد بر او حلال باشد.

طواف نساء و نماز آن، گرچه از واجبات حج هستند و باید بعد از سعى بین صفا و مروه واقع شوند، اما از ارکان حج نیستند. اگر کسى عمداً آنها را به جا نیاورد حجش باطل نیست، ولى اگر زن است، بدون انجام آنها مرد بر او حلال نمى‌شود و اگر مرد است، زن بر او حلال نمى‌شود. همچنین بنا بر احتیاط، عقد کردن نیز بر او حلال نمى‌شود.[۲][۱]. موسوى خمینى، سید روح اللّٰه، ‌مناسک حج‌، ص ۱۸۷٫

[۲]. مرتضوى لنگرودى، سید محمد حسن، ‌توضیح المناسک‌، ص ۲۹۷‌.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


5 + = 9