دایره المعارف اسلام پدیا » محرمیت زن و مرد در احرام
منوی اصلی

محرمیت زن و مرد در احرام

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

حجّ تمتّع برای افرادی که شرایط وجوب حج را داشته باشند، چه متأهل باشند و چه مجرّد و چه در ابتدای ازدواج باشند و چه این که بعداً می خواهند ازدواج نمایند، برای یک مرتبه در تمام عمر واجب می شود، و در مرتبه های دیگر مستحب خواهد بود.

زن و شوهر در ایام حج و حتی در حال احرام با هم دیگر نامحرم نیستند. بله آنها در حال احرام نمی توانند روابط زناشویی داشته باشند و از هم دیگر لذت جنسی ببرند.

توضیح این که: در مناسک حج محرماتی بیان شده است. این محرمات (غیر از شکار حیوانات وحشی و کندن گیاه و درخت که مربوط به خود مکه و حرم است)[۱] ربطی به حضور در مکه ندارد، بلکه بر محرم حرام  است (چه داخل مکه باشد یا نباشد)؛ یعنی شخص محرم باید از آنها پرهیز نماید.

از جملۀ محرّماتی که بر شخص محرم حرام است آن است که زن و مرد نمی توانند جماع کند و همچنین بوسیدن، و دست بازى کردن، و نگاه به شهوت، بلکه، هر نحو لذت و تمتّعى بردن از هم دیگر حرام است. و این عمل موجب کفاره است[۲] و کفاره آن هم بنابر احتیاط واجب یک شتر است.[۳]

این حرمت تا زمانی که انسان طواف نساء و نمازش را به جای نیاورده ادامه دارد و بعد از انجام این دو است که زن و مرد بر هم دیگر حلال مى‏شوند.[۴][۱]. خمینی، روح الله، مناسک حج (المحشى)، ص ۱۹۸، م  ۴۷۸‏؛ مجلسی، محمد تقی، لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح الفقیه، ج ‏۸، ص ۳۱۶٫‏

[۲]. خمینی، روح الله، مناسک حج (المحشى)، ص ۱۵۴ و ۱۵۵٫

[۳]. همان، ص ۱۵۶٫

[۴]. همان ص ۹۸، م  ۱۸۰٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 6 = 15