دایره المعارف اسلام پدیا » محرمات احرام
منوی اصلی

محرمات احرام

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

 هر گاه‌ کسی‌ مُحرم‌ شود، چیزهایی‌ بر او حرام‌ می‌شود ‌که‌ «محرّمات‌ احرام‌» نامیده‌ می‌شوند و باید ‌از‌ آنها اجتناب‌ نماید.

محرّمات‌ احرام‌ بر چند گونه‌ ‌است‌:

الف‌ محرّماتی‌ ‌که‌ بر همه‌ اعم‌ ‌از‌ زن‌ و مرد حرام‌ ‌است‌.

ب‌ محرّماتی‌ ‌که‌ فقط بر مردان‌ حرام‌ ‌است‌.

ج‌ محرّماتی‌ ‌که‌ فقط بر زنان‌ حرام‌ ‌است‌.

مجموع محرمات احرام عبارتند از:

 1. شکار حیوان وحشى صحرایى
 2.  جماع کردن با زن، بوسیدن، دست بازى کردن و نگاه همراه شهوت و هرگونه لذت و تمتع شهوانى بردن از زن
 3. عقد کردن زن براى خود یا دیگرى
 4. استمناء
 5. استعمال عطریات
 6. پوشیدن لباس دوخته براى مردان
 7.  سرمه کشیدن با سرمه سیاه
 8. نگاه کردن در آینه
 9.  پوشانیدن تمام روى پا براى مردان
 10. فسوق که شامل دروغ و همچنین دشنام دادن و فخرفروشى و مباهات نیز مى شود
 11. جدال کردن و مراد از آن گفتن «لا و اللّه» و «بلى واللّه» در مقام قسم خوردن است
 12. کشتن حشراتى که در بدن ساکن مى شوند
 13. زینت مانند انگشتر به دست کردن و حنابستن به قصد زینت
 14. پوشیدن زیور براى زنان
 15. کندن مو از بدن خود یا شخص دیگر اعم از این که آن شخص محرم باشد یا محل
 16. پوشاندن صورت برای زنان
 17. پوشاندن سر برای مردان
 18. بیرون آوردن خون از بدن
 19. ناخن گرفتن
 20. کندن دندان
 21.  کندن و بریدن درختان یا گیاهان حرم[۱]


[۱]. برای آگاهی بیشتر ر ک. مناسک حج (المحشى للإمام الخمینی)، ص ۱۵۲ – ۱۹۶٫
ثبت نظر


9 + = 16