دایره المعارف اسلام پدیا » عمره مفرده
منوی اصلی

عمره مفرده

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

سفرهایى که در غیر ایّام حج، ولی به منظور انجام اعمال، به مکّۀ مکرّمه انجام مى‌شود، جهت به جا آوردن «عمرۀ مفرده»[۱] است. عمرۀ مفرده بر افرادى که شانزده فرسخ یا بیشتر با مکّۀ مکرّمه فاصله دارند، ابتداءً واجب نمى‌شود[۲]، ولى کسى که قصد انجام حج را ندارد و بخواهد به مکّه وارد شود، باید با «احرامِ» براى عمرۀ مفرده وارد شود و جهت خروج از احرام باید بقیّه اعمال آن را انجام دهد.[۳] عمرۀ مفرده از هفت عمل تشکیل مى‌شود‌.

۱-                  احرام برای عمرۀ مفرده

۲-                  هفت دور طواف خانه خدا

۳-                  دو رکعت نماز طواف

۴-                  هفت دور سعى بین صفا و مروه

۵-                  تقصیر یا حلق

۶-                  هفت دور طواف نساء

۷-                  دو رکعت نماز طواف نساء

هر کسى مى‌تواند «عمرۀ مفرده» انجام دهد. حتّى بچّه‌ اى که ممیّز است، اعمال عمره را مى‌فهمد و مى‌تواند مُحرم شود، شرط خاصّى براى او نیست، همچنین مُحرم کردن بچّه غیر ممیّز یا شخص غیر عاقل توسّط ولىّ آنها جایز است، ولى جهت خروج از احرام باید اعمال عمره به نحو صحیح انجام شود.[۴][۱]. عمره به معناى زیارت است و عمرۀ مفرده، یعنى عمرۀ به تنهایى، در مقابل «عمرۀ تمتّع» که عمرۀ تنها نیست، بلکه عمره‌اى است که بعد از آن اعمال حج انجام مى‌شود.

[۲]. البته برخی در مناسک خود دارند کسى که فقط توانایى بر عمرۀ مفرده داشته باشد احتیاط واجب آن است که آن را بجا آورد؛ هر چند استطاعت و توانایى بر حج‌ نداشته باشد، و یک مرتبه در تمام عمر بیشتر واجب نیست، بنابراین کسانى که حجّ نیابتى به جا مى‌آورند، احتیاط واجب آن است که بعد از انجام عمل نیابت، عمرۀ مفرده‌اى براى خود به جا آورند. مناسک جامع حج (مکارم)، ص ۳۷۳، م ۱۳۱۴٫

[۳].  موسو ی خمینى، سید روح اللَّه، مناسک حج( المحشى)، ص ۹۵٫

[۴]. بهجت‌ فومنى گیلانى، محمد تقى، مناسک حج و عمره‌، ص ۲۸۱‌.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


4 + = 8