دایره المعارف اسلام پدیا » عمره تمتع
منوی اصلی

عمره تمتع

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

واژه عمره در لغت به معنای زیارت آمده و در اصطلاح شرع مقدس به معنای زیارت بیت الله الحرام، استعمال گردیده است.

راغب اصفهانی در تعریف عمره می‌گوید:

وَالعُمرَهُ، الزیارَهُ الَّتی فیها عِمارَهُ الوُدِّ وَجُعِلَ فِی الشَّریعَهِ لِلقَصدِالمَخصوُص.[۱]

عمره به معنای زیارت است که با آن، مکان مورد علاقه آباد می‌شود و در شریعت اسلام برای قصدی مخصوص قرار داده شده است.

مرحوم شیخ طوسی (ره) در تعریف عمره چنین فرموده است: «عمره، در لغت به معنای زیارت است و در شرع عبارت است از زیارت بیت الله الحرام جهت ادای مناسک مخصوص در هر وقت و زمان ایّام سال».[۲]

مرحوم طبرسی (ره) در این زمینه، چنین می‌فرماید: «عمره به معنای زیارت و از عمارت، اخذ شده است؛ زیرا زائر، با زیارت خود، آن مکان را آباد می‌کند، امّا در شرع مقدس، زیارت خانه خدا، با عمل مشروع است».[۳]

حج تمتّع، دارای دو عبادت به هم پیوسته؛ یعنی عمره تمتّع و حج تمتّع است که هر دو در یک سال و به ترتیب عمره تمتّع و حج تمتّع انجام می‌گردد.[۴]

انجام بخش اول حج تمتع که عمره تمتع نام دارد، تاریخ قطعی به صورت روز خاص ندارد بلکه حاجیان در ماه های حج واجب در بدو ورود خود به شهر مکه آن را انجام می دهند و به انتظار بخش دوم یا بخش اصلی حج در مکه می مانند؛ مثلا اگر یک حاجی در ماه شوال قصد سفر حج را داشته باشد با ورود به مکه عمره تمتع را انجام داده، منتظر فرارسیدن ماه ذی الحجه می شود. به همین ترتیب با ورود تدریجی حجاج به شهر مکه اعمال عمره تمتع نیز انجام می پذیرد و آن شامل خصوصیات[۵] ذیل  است:

۱٫ عمره تمتّع باید در ماه‌های حج (شوال، ذی‌قعده و ذی‌حجه) انجام شود.

۲٫ در عمره تمتّع باید تقصیر نماید. (تقصیر، تعیّن دارد).

۳٫ عمره تمتّع، طواف نساء و نماز طواف مسجد ندارد.

۴٫ محل احرام عمره تمتّع یکی از میقات‌های پنج‌گانه است.

۵٫ در عمره تمتّع، واجب است که عمره و حج، در یک سال انجام گردد؛ زیرا هر دو مرتبط و به هم پیوسته است.[۱]. راغب اصفهانی ،المفردات، ص۳۴۷؛ ابن منظور ،محمدبن مکرم ،لسان العرب، ج ۹، ص ۳۹۳؛ طریحی، فخرالدین ،مجمع البحرین، ج ۳، ص ۴۱۲٫

[۲]. طوسی، محمد بن حسن ،التبیان، ج۲، ص۱۵۵٫

[۳]. طبرسی ، فضل بن حسن ،مجمع البیان، ج۱، ص۴۳۹؛ طباطبایی محمد حسین ،تفسیر المیزان، ، ج۲، ص۱۱۲٫

[۴] . شهید اول، مکی عاملی ،اللمعه الدمشقیه، ج۱، ص۲۱۷‌؛ محقق حلی، جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۳۶؛ جزیری، عبدالرحمن ،الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۶۸۸٫

[۵]. جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه شود.

کتابخانه تخصصی حج وعمره
کلیدواژه ها:ثبت نظر


2 + 6 =