دایره المعارف اسلام پدیا » طواف عمره
منوی اصلی

طواف عمره

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

دومین عمل واجب عمره، طواف است. کسى که به قصد عمرۀ تمتع احرام مى‌بندد و براى انجام سایر اعمال عمره وارد مکه مکرمه مى‌شود، اولین عملى که بعد از احرام باید انجام دهد هفت دور طواف دور کعبۀ معظّمه است.[۱] کسى که براى انجام عمرۀ تمتّع، محرم شده و وارد مکه مى‌شود، باید به نیّت طواف، هفت مرتبه به دور خانۀ کعبه، که در مسجدالحرام هست، بگردد.

وقت طواف‌: طواف و سایر اعمال عمرۀ تمتّع باید در ماه‌هاى حج (شوال، ذى‌القعده و ذى‌الحجه)، انجام شود و هنگام ورود به مکه مى‌تواند آن را به جا آورد. پایان وقت طواف عمرۀ تمتّع زمانى است که اگر زائر بخواهد، آن را با بقیۀ اعمال عمره به جا آورد، به وقوف اختیارى عرفات برسد.

واجبات طواف‌: براى طواف، واجباتى را برشمرده‌اند که برخى از آنها از شرایط طواف ‌کننده و برخى جزو حقیقت و کیفیت طواف است. اما شرایط طواف کننده بدین شرح است:

الف- نیّت: (طواف را باید با قصد خالص براى خدا به جاى آورد).

ب- طهارت از حدث: (با وضو باشد و غسلى بر عهدۀ او نباشد).

ج- بدن و لباسش پاک باشد.

د- بدن را با لباسِ داراى شرایط بپوشاند.

اما آنچه جزو حقیقت و کیفیت طواف است که در واقع شرایط طواف مى‌باشد، عبارتند از:

الف- شروع طواف از حجرالاسود و ختم آن به حجرالاسود.

ب- حفظ موالات بین دورهاى طواف.

ج- هنگام طواف، طرف چپ بدن به سمت کعبه باشد.

د- وارد نشدن به حجر اسماعیل در حال طواف.

هـ- مراعات فاصلۀ لازم با کعبه در حال طواف.

و- بیرون بودن از کعبه.

ز- هفت دور طواف کردن.[۲][۱]. حسینی خامنه‌اى، سید على، ‌مناسک حج‌، ص ۳۲٫

[۲]. موسوى خمینى، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیله، مترجم، اسلامى، على‌،  ج ‌۲، ص ۲۲۵٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 8 = 13