دایره المعارف اسلام پدیا » طواف حج
منوی اصلی

طواف حج

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

دومین واجب از اعمال حج، طواف کعبه؛ یعنى «هفت بار دور آن گردیدن» است و هر دورى را «شوط» مى‌نامند و   هر طواف از هفت شوط تشکیل مى‌شود.

«طواف کعبه» از ارکان حج به شمار مى‌رود؛ به این معنا که اگر کسى آگاهانه آن را ترک کند و وقت جبران آن بگذرد، عمره او باطل مى‌شود، خواه عالم به مسئله باشد یا نه.

در صورت باطل شدن عمره و نبودن فرصت براى اعاده، تکلیف حج گزار نسبت به حجی که پس از عمره انجام مى‌دهد، دگرگون مى‌گردد، یعنی؛ دیگر نمى‌تواند نیت «حج تمتع» کند، بلکه باید به نیت «حج افراد» احرام ببندد.[۱]

جایگاه طواف و نماز آن و سعى از نظر سلسله مراتب اعمال، بعد از رفتن به عرفات و مشعر الحرام و اعمال منى در روز عید است. بنابراین مقدم داشتن طواف، نماز و سعى بر وقوف در عرفات و مشعر و اعمال منى، جایز نیست و اگر عمدا و یا از روى غیر عمد، طواف حج و نماز آن و سعى را قبل از دو وقوف مذکور انجام دهد، کافى نیست و واجب است که آن را بعد از اعمال منى اعاده کند. البته چهار گروه از مردم از حکم مذکور استثنا هستند که این‌ها می توانند طواف حج، نماز طواف و سعى را قبل از وقوف در عرفات و مشعر انجام دهند:

۱٫ شخصى که عذر شرعى دارد.

۲٫ پیرمرد و پیرزن.

۳٫ زنى که بیم حیض شدن دارد.

۴٫ مریض.

افراد مذکور مى‌توانند طواف نساء را هم بر وقوف در عرفات و مشعر الحرام مقدم بدارند، هر چند بهتر آن است که احتیاط را ترک نکنند.[۲][۱]. سبحانى تبریزى، جعفر، مناسک حج و احکام عمره، ص۰ ۹٫

[۲] محمودى، محمد رضا‌، مناسک حج ( محشّٰى)، ص ۲۰۳٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


8 + 2 =