دایره المعارف اسلام پدیا » سعی بین صفا و مروه
منوی اصلی

سعی بین صفا و مروه

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

یکی از واجبات در حج تمتع، سعی بین صفا و مروه است. پس از انجام نماز طواف، باید هفت مرتبه فاصلۀ بین «صفا» تا «مروه» را که امروزه به صورت سالنى ساخته شده و کنار مسجدالحرام قرار دارد، پیمود و این عمل، «سعى» نامیده مى‌شود.

سعى باید از صفا آغاز و به مروه ختم شود. پیمودن فاصلۀ صفا تا مروه یک مرتبه و برگشتن از مروه به صفا مرتبۀ دوّم به حساب مى‌آید؛ بنابراین شَوْطِ[۱] هفتم سعى، به مروه ختم مى‌شود.

نشستن و استراحت کردن و رفع خستگى بر بالاى صفا و مروه و در بین آنها  جایز است و اگر در بین سعى باشد، باید از همان جا که سعى را قطع کرده، ادامه دهد.

سعى بین صفا و مروه لازم نیست با وضو و طهارت انجام شود، گرچه احتیاط مستحب است، بنابراین زن حائض نیز باید سعى را خودش به جا آورد.

در سعى، وقتى که به طرف مروه مى‌رود واجب است رو به مروه و وقتى که به طرف صفا مى‌رود، رو به صفا باشد، پس اگر عقب‌عقب برود، یا به پهلو به طرف صفا یا مروه برود، باطل است، ولى نگاه کردن به چپ و راست و گاهى به پشت سر مثلًا براى آن که ببیند همراهان او مى‌آیند یا نه، اشکال ندارد.

تأخیر انداختن سعى و فاصله زیاد بین نماز طواف و سعى؛ مثلًا براى برطرف شدن خستگى یا تمام شدن طواف دوستان، اشکال ندارد، ولى تأخیر انداختن سعى به روز بعد، بدون عذر جایز نیست.

اگر شخصى متوجه شود که سعى را از مروه شروع کرده، باید سعى را دوباره انجام دهد و اگر تقصیر نکرده، تقصیر کند. محل سعى مسجد نیست، بنابراین کسى که نباید به مسجدالحرام برود، مانند زن حائض، مى‌تواند به محل سعى برود و سعى را نیز باید خودش با مراعات ترتیب بین طواف و نماز طواف و سعى به جا آورد.

در قسمتى  از سعى که مردان هَرْوَلَهْ مى‌کنند؛ یعنى کمى تندتر مى‌روند، این عمل تنها بر مردان مستحب است و براى بانوان مستحب نمى‌باشد.[۲][۱]. شوط: در لغت به معناى نهایت دویدن تا هدف و در این جا به معناى یک‌بار دور زدن اطراف کعبه و یک بار پیمودن فاصلۀ صفا تا مروه، یا مروه تا صفا مى‌باشد.

[۲]. موسوى‌خمینى، سید روح اللّٰه، مناسک عمره مفرده (محشى ویژه بانوان)، ص ۹۲‌-۹۴٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


6 + = 10