دایره المعارف اسلام پدیا » رمی جمره عقبه
منوی اصلی

رمی جمره عقبه

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

یکی از  اعمال واجب حج و اولین عمل منا، رمى است؛ یعنى واجب است در روز دهم ذى حجه (عید قربان) به جمره عقبه (کبرىٰ) سنگ زده شود.

شرائط رمى‌: در رمى چند چیز شرط است:

۱٫ نیّت.

۲٫ سنگى که به جمره زده مى‌شود باید به اندازه‌اى باشد که «حصىٰ» یعنى «ریگ» به آن صدق کند؛ بنا بر این اگر خیلى ریز باشد، مانند دانه شن و یا خیلى بزرگ باشد، مانند قلوه سنگ، رمى صحیح نیست.

۳٫ کسى که توانایى دارد باید از وقت طلوع خورشید در روز عید تا غروب همان روز رمى کند.

۴٫ سنگ‌ها باید بر اثر پرتاب به جمره اصابت کند؛ بنا بر این اگر به جمره اصابت نکند و یا گمان به اصابت داشته باشد و یا سنگ به دایرۀ اطراف جمره برسد، ولى به خود جمره اصابت نکند، کفایت نمى‌کند و باید دوباره رمى نماید.

۵٫ تعداد سنگ ریزه‌هایی که باید به جمره بخورد، باید هفت عدد باشد.

۶٫ سنگ ریزه‌ها را باید به ترتیب و یکى یکى بیندازد و اگر آنها را با هم پرتاب کند کفایت نمى‌کند چه به جمره برسد و چه نرسد.

رمى قسمت سیمانى جمره و هم چنین رمى قسمت‌هاى جدید جمره، در صورتى که عرفاً جزو جمره محسوب شود، جایز است.

رمى از طبقه دوم ظاهراً جایز است هر چند احوط آن است که رمى از مکانى که در گذشته متعارف بوده صورت بگیرد.

شرایط سنگى که با آن رمى صورت مى‌گیرد عبارتند از: ‌

۱٫ از حرم باشد، بنابر این، ریگ خارج از حرم کفایت نمى‌کند و اگر سنگى را که در حرم است احتمال بدهد از خارج حرم آورده‌اند، اعتنا نکند و رمى با آن جائز است.

۲٫ بکر باشد؛ یعنى قبلًا هر چند در سال‌هاى گذشته کسى با آن رمى صحیح انجام نداده باشد و اگر شک کند که سنگ را دیگرى استعمال کرده یا نه، جایز است با آن رمى نماید.

۳٫ سنگ‌ها باید مباح باشد. بنا بر این رمى با سنگ غصبى یا سنگى که دیگرى آن را براى خودش حیازت کرده، بدون اجازه او صحیح نیست، ولى طهارت در سنگ‌ها شرط نیست.[۱][۱]. حسینی خامنه‌اى، سید على، ‌مناسک حج‌، ص ۴۵‌.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


3 + 9 =