دایره المعارف اسلام پدیا » حلق یا تقصیر
منوی اصلی

حلق یا تقصیر

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

سومین عمل واجب در منی، حلق است. در روز عید قربان پس از رمى جمرۀ عقبه و به دنبال قربانى کردن، بر حاجى یکى از دو عمل واجب است: ۱٫ سر تراشیدن ۲٫ تقصیر: یعنى کوتاه کردن ناخن یا موى سر و ریش،  ولى حلق؛ یعنى تراشیدن سر افضل است، به ویژه براى صروره؛ (یعنى کسانى که براى اولین بار به حج آمده‌اند) و براى ملبِد (کسى که مقدارى صمغ؛ یعنى زنج و روغن دیگر را به هم آمیخته و در سر مى‌گذارد تا شپش یا چرک در آن ایام او را اذیت نکند).

باید به این نکته توجه داشت که: قول به تخییر بین حلق و تقصیر اختصاص به مردان دارد، امّا بر زنان معیّناً تقصیر واجب است و حلق مجزى نیست.[۱][۱]. عراقى، آقا ضیاء الدین،کزازى، على، ‌شرح تبصره المتعلمین، ج‌۱، ص ۳۲۶٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


1 + = 4