دایره المعارف اسلام پدیا » حریت شرط وجوب حج
منوی اصلی

حریت شرط وجوب حج

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

یکی از شرایط وجوب حج، آزاد بودن است. حاجی باید حرّ و آزاد باشد؛ یعنی بنده و برده دیگری نباشد، پس حج بر عبد واجب نیست و اگر با اذن مولى انجام داد، مجزى نیست و جاى حجه الاسلام بعد از آزادى را نمى‌گیرد، مگر این که یکى از دو موقف[۱] مهم حج را پس از آزادى درک کند که مجزى خواهد بود.[۲][۱].  وقوف در عرفات و مشعر الحرام.

[۲]. عراقى، آقا ضیاء الدین؛ کزازى، على، ‌شرح تبصره المتعلمین، ج‌۱، ص ۲۶۵٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


1 + = 8