دایره المعارف اسلام پدیا » حج در مسیحیت
منوی اصلی

حج در مسیحیت

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

مسیحیان در آئین خود، راه و روش های متعدّدی را پیموده اند و آنچه را خود خواسته اند به اسم شریعت درآورده اند و آنچنان در اذهان آنان این راه و روش ها جلوه کرده که خود را به حق و دیگران را در مسیر باطل قلمداد کرده اند.

حج را نیز بدین گونه تعریف کرده اند که در پیرامون نمادهای مورد تقدیس خود، به طواف بپردازند و قربانی کنند و نذوراتی تقدیم نمایند و با گریه و تضرع، آمرزش گناهان خود را بخواهند و… .

مسیحیان به فرقه های گوناگونی تقسیم شده اند و هر فرقه ای طریقه خاصی را در حج و مراسم و آداب ویژه آن، اتخاذ کرده است. کتاب مسیحیان، (انجیل)، اعیاد دینی، همچون عید «فصح»، «عید قیامت»، «عید میلاد» و «عید فطاس» را به آنان اختصاص داده و اعیادشان بیشتر با مراسم و آدابی شبیه حج همراه است.

یکی از نویسندگان مسیحی به نام «ونسک» در خصوص حج مسیحیان می نویسد: واژه شناسان عرب، حج را به «قصد» تفسیر کرده اند و این با معنای حج در نظر مسیحیان یکسان است و همچنین ماده و معنای این واژه در لغت سامی شمال و جنوب، همان طواف کردن و دور زدن می­باشد.

نویسنده مسیحی «فرتزرایدنور» می گوید: «کلید عقاید مسیحیت این است که در واقع «مسیح» منشأ پیدایش معتقدات آیین مسیحی می باشد و هم اوست که مجموعه اینها را در خود جمع می کند. بر این اساس جامعه مسیحی اماکنی را که یاد و خاطره مسیح یا شخصیت مادرش مریم (س) را تداعی می کند، برای اعیاد سالیانه و آداب دینی و حج برگزیده اند.

در هر حال آنچه از مسیحیت به چشم می خورد آن چیزی نیست که در آیین نخستین حضرت عیسی (ع) وجود داشته است؛ زیرا هر آنچه مورد تقدیس قرار می گیرد، به اعتبار انتساب آن به شخص مسیح (ع) می باشد، نه به اعتبار انتساب آن به خدای مسیح. باید دانست حضرت مسیح هم یکی از پیامبران اولوالعزم بوده و می دانست که ندای ابراهیم (ع) جهان شمول است و به شریعت خاص اختصاص ندارد. پس قطعاً ایشان هم به ندای حضرت ابراهیم (ع) همچون حضرت موسی (ع) و سایر پیامبران الهی لبیک گفته است. همان طور که از روایات استفاده می شود که همه پیامبران از جمله حضرت مسیح (ع) به حج خانه خدا مشرف شده اند.

مکان هایی که به عنوان اماکن مقدس برای حج مسیحیان ذکر شده است، عبارتند از: ۱٫ برخی از مسیحیان به سوی بیت المقدس در فلسطین، جائی که صلیب اصلی عیسی (ع) قرار دارد، رهسپارند و با این حرکت به سنت ملکه هیلانه تأسی می جویند.

۲٫ گروه دیگر به کنیسه «رومه» رم در ایتالیا رو می آورند.

۳٫ برخی از آن ها به «لورد» در فرانسه، آن جا که معتقدند جناب مریم (س) برای آنان تجلی کرده، حج می گزارند.

۴٫ جمعی از آنان به کنیسه «فاطیما» می روند؛ زیرا بانویی بزرگ و نورانی به نام فاطیما در آن جا تجلی کرده است.[۱][۱]. گردآورنده، طباطبائی پژوه، سید مهدی ، کتابخانه تخصصی حج
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 9 = 11