دایره المعارف اسلام پدیا » بيماری و حج تمتع
منوی اصلی

بیماری و حج تمتع

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

با توجه به این که یکی از شرایط واجب شدن حج، استطاعت بدنى از جهت داشتن توانائی رفتن به حج و انجام اعمال بدون وجود حرج و مشقت زیاد است؛ بنابر این کسانی که به علت مریضی، رفتن به حج برای آنها مشقت دارد و قادر به انجام آن نیستند چون شرایط حج را ندارند حج برآنها واجب نیست.

امام خمینی (ره)در این زمینه فرموده اند:

«شرط است در وجوب حج، استطاعت بدنى و استطاعت از جهت باز بودن راه و استطاعت زمانى، پس بر مریضى که قدرت رفتن به حج ندارد یا بر او حرج و مشقت زیاد دارد واجب نیست و بر کسى که راه براى او باز نیست یا وقت تنگ است به طورى که نمى‏تواند به حج برسد نیز واجب نیست».‏[۱]

بنا بر این اگر حج برای شخص مریض حرج و مشقت زیاد و غیر قابل تحمل داشته باشد اصلا حج بر او واجب نمی شود، اما اگر در سال های قبل که هنوز به بیماری مبتلا نبوده است حج بر ایشان واجب شده ولی در انجام آن کوتاهی کرده و به جا نیاورده الان حج برایشان مستقر شده است و باید حتماً آن را به جا آورد. امام خمینی (ره)در این زمینه فرموده اند: «اگر با وجود شرایط استطاعت، حج را ترک کرد، حج بر او مستقر مى‏شود و باید بعداً به هر نحو مى‏تواند به حج برود».[۲]

همچنین  حضرت امام خمینی (ره) در رابطه با انجام حج واجب به صورت نیابتی فرموده است:

«مستطیع باید خودش به حج برود، و حج دیگرى از طرف او کفایت نمى‏کند، مگر انسان مریض[۳] یا پیر که با شرایط می توانند نایب بگیرند ».[۴][۱]. مناسک حج (المحشى للإمام الخمینی)، ص ۳۸ ،م۴۱٫

[۲]. همان،م۴۲٫

[۳]. (مریض و پیر در این مسأله کسانی هستند که انجام اعمال حج و عمره برای آنان ممکن نیست و یا مشقت شدید غیر قابل تحمل دارد و امید به خوب شدن هم ندارد).

[۴] .همان، م ۴۳٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


2 + = 6