دایره المعارف اسلام پدیا » انجام عمل حج با غسل مستحب
منوی اصلی

انجام عمل حج با غسل مستحب

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

با توجه به این که بر اساس فتاوای برخی از فقها غسل مستحبی نیز جایگزین وضو می شود موضوع این مقاله را در محور همین بحث قرار می دهیم و پیرامون انجام اعمال حج با غسل مستحبی بحث می کنیم. یکی از شرایط صحت نماز، تحصیل طهارت معنوی است که تنها از راه وضو و غسل به دست می آید و اگر استفاده از آب امکان پذیر نباشد، این طهارت معنوی و باطنی به وسیلۀ تیمّمی که خدای متعال آن را به جای وضو یا غسل قرار داده است، به دست می آید.

بنا بر نظر برخی از مراجع محترم با هر غسل واجبی نمی توان نماز و اعمالی که به چنین طهارتی نیاز دارند انجام داد و تنها غسل واجبی که این خصوصیت را دارد غسل جنابت است.

آیات عظام امام، بهجت، خامنه‏اى و صافى می فرمایند: تنها با غسل جنابت مى‏توان نماز خواند، ولى با غسل هاى دیگر باید وضو هم گرفت.[۱] بنابراین دیدگاه، نه تنها غسل مستحب کفایت از طهارت نمی کند بلکه غسل های واجب غیر از جنابت نیز کفایت نمی کند.

اما با فرض کفایت غسل های واجب به جای وضو آیا غسل مستحب نیز می تواند جایگزین شود؟

نظر بعضی دیگر از مراجع محترم این است که با همۀ غسل های واجب و مستحب می توان نماز خواند اگر چه در غیر جنابت احتیاط در گرفتن وضو است.

آیت‏الله مکارم: با همۀ غسل‏هاى واجب و مستحب، مى‏توان نماز خواند و گرفتن وضو واجب نیست. اما احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت، وضو هم بگیرد.[۲]

آیات عظام تبریزى، سیستانى، نورى و وحیدخراسانی: با همه غسل‏هاى واجب و مستحب- غیر از غسل استحاضه متوسطه- مى‏توان نماز خواند اگر چه احتیاط مستحب آن است که [در غیر غسل جنابت‏] وضو هم بگیرد.[۳]

بنا به نظر این مراجع محترم برای نماز و هر عبادتی که نیاز به وضو دارد، می توان به غسل های مستحب، اکتفا کرد. از از این رو، انجام اعمال حجّی که نیاز به این طهارت دارد با انجام غسل مستحب اشکالی ندارد.

بدیهی است بنابراین دیدگاه، هیچ غسل مستحبی، در بقیۀ آثار همانند طهارت از حدث (حالتی که با جنابت و مس میت و… ایجاد می شود و برای برطرف شدنش نیاز به انجام غسل داریم)، کفایت از غسل واجب نمی کند.[۴]

البته می توان در همان غسل مستحبی نیت غسل دیگر هم نمود تا نیاز به غسل دیگری نباشد.[۱]. موسوى خمینى، سید روح اللَّه، توضیح المسائل( المحشى)، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، م ۳۹۱ و ۶۴۶٫

[۲]. همان، م ۳۹۱ و ۶۴۶

[۳]. همان، م ۳۹۱ و ۶۴۶؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م ۳۹۷؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م ۳۹۲ و ۶۴۷٫(با استفاده از سؤال ۳۲۴۹٫).

[۴]. برای آگاهی بیشتر نک: شهید اول، محمد بن مکى عاملى، القواعد و الفوائد، ج‏۱، ص ۸۳٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


3 + 6 =