دایره المعارف اسلام پدیا » اقسام حج و عمره
منوی اصلی

اقسام حج و عمره

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

حج بر سه  قسم است: افراد، قران و تمتّع. دو قسم اول مخصوص اهل مکه است و تمتع به غیر اهل مکه اختصاص دارد، که شامل دو بخش است:

الف. عمره تمتع

ب. حج تمتع.[۱]

عمرۀ مانند حج، بر دو قسم است: واجب و مستحب‌

واجب:بر کسى که منزل او در مکه یا تا شانزده فرسخى (۴۸ میلى) آن باشد، (که وظیفۀ وى حج إفراد یا قران است)، در طول عمر، یک بار به شرط داشتن استطاعت، واجب است.

بر کسى که مى‌خواهد داخل مکه شود واجب است با احرام وارد شود، که اگر در‌ ماه هاى حج (شوال، ذى القعده، ذى الحجه) باشد و بخواهد حج انجام دهد باید با احرام عمرۀ تمتع یا حج إفراد یا قران وارد شود، و در غیر این ‌صورت باید با احرام عمرۀ مفرده وارد شود.

مستحب‌:

بر کسى که وظیفۀ او حج تمتع است، (منزل او بیش از شانزده فرسخ از مکه فاصله دارد)، عمرۀ مفرده فى‌نفسه (خود به خود) مستحب است.[۲][۱]. بروجردى، سید محمد ابراهیم، تفسیر جامع، ج‏۱، ص ۴۶٫

[۲]. فاضل موحدى لنکرانى، محمد ، ‌احکام عمره مفرده،‌ ص ۱۹٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


7 + = 10