دایره المعارف اسلام پدیا » استطاعت مالی
منوی اصلی

استطاعت مالی

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

یکی از شرایط وجوب حج، استطاعت است و یکی از موارد تحقّق استطاعت نیز توانایى مالى است. استطاعت مالى به این است که مخارج رفت و برگشت حج و وسیلۀ رفت و آمد یا پولى که بتواند بلیط رفت و برگشت را تهیه کند، داشته باشد و نیز مخارج خانوادۀ خود را در وطن داشته باشد. همچنین، فردى مستطیع است که، علاوه بر مخارج مذکور در مسئله قبل، ضروریات زندگى، مثل خانۀ مسکونى و وسائل زندگى را نیز در حدّ شأن خود داشته باشد.[۱][۱]. فاضل  لنکرانى، محمد، ‌مناسک حج، ص ۵۳٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 9 = 12