دایره المعارف اسلام پدیا » استطاعت بدنی
منوی اصلی

استطاعت بدنی

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

یکی از شرایط وجوب حج تمتع استطاعت بدنی است.

مقصود از استطاعت بدنى این است که مریض و بیمار و ناتوان نباشد و بتواند به هر وسیله ممکن به حج برود. و اعمال را انجام دهد و بازگردد. و اگر در خود احساس ناتوانى کرد، یا پزشک او را ناتوان تشخیص داد، در صورتى که مأیوس از توانایى مجدد باشد، نائب مى‌گیرد.[۱][۱]. سبحانی، جعفر، مناسک حج و احکام عمره، ص ۲۲٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 1 = 10