دایره المعارف اسلام پدیا » استطاعت با هدیه
منوی اصلی

استطاعت با هدیه

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

فقهای عظام در باره پذیرش هدیه برای حج و حصول استطاعت می فرمایند:

امام خمینی (ره): اگر مالى که براى حج کفایت مى‏کند را به او ببخشند براى این که حج به جا آورد باید قبول کند و حج به جا آورد، و هم چنین اگر واهب بگوید مخیّرى بین این که حج به جا آورى یا نه.  ولى اگر اسم حج را نیاورد و فقط مال را به او ببخشد قبول واجب نیست.[۱]

آیت اللَّه مکارم: قبول هدیه واجب است به شرط این که به هنگام بازگشت، زندگى او تأمین باشد.[۲]

آیت اللَّه نورى همدانی: مگر این که در قبول هدیه ذلّت و مهانت براى او باشد که در این صورت قبول واجب نیست.[۳]

آیت الله خامنه ای: اگر شخصى زاد و هزینۀ سفر نداشته باشد ولى دیگرى مخارج حج او را بدهد مثل این که به او بگوید: حج به جا آور و نفقۀ تو بر عهدۀ من، در این صورت حج بر او واجب مى‏شود و لازم است آن را قبول کند.[۴]

آیات عظام خوئى(ره)، تبریزى(ره)، سیستانى: و اگر واهب (بخشنده) اختیار را به انسان بدهد و بگوید مى‏خواهى با این مال حج برو و نمى‏خواهى به حج نرو و یا مالى را ببخشد و نامى از حج نبرد، قبولش واجب نیست.[۵]

آیت اللَّه گلپایگانى(ره)، آیه اللَّه صافى: چنانچه مال، کافى براى مئونه حج باشد، و یا به مقدارى است که به ضمیمه اموال خود شخص استطاعت حاصل مى‏شود، حج بر او واجب، و کافى از حجّه الاسلام است.[۶]

آیت الله بهجت (ره): اگر کسى هزینه سفر و حج و مال معادل آن را نداشته باشد، اما شخص دیگرى به او بگوید: «تو به حج برو، هزینه حج تو و مخارج خانواده تو بر عهده من باشد» در صورتى که اطمینان به گفته بذل کننده داشته باشد، حج بر او واجب مى‏شود.[۷][۱]. مناسک حج (المحشى للإمام الخمینی)، ص ۳۳، م ۳۴٫

[۲]. همان.

[۳]. همان.

[۴]. حسینى خامنه‏اى، سید على،مناسک حج، ص۷٫

[۵]. همان.

[۶]. همان.

[۷]. بهجت، محمد تقى ،مناسک حج و عمره، ص ۳۸٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


5 + 4 =