دایره المعارف اسلام پدیا » معرفت شناسی مطلق و مقید
منوی اصلی

معرفت شناسی مطلق و مقید

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۱ در باب: معرفت شناسی

از آن جا که موضوع معرفت شناسی را شناخت می دانند، آن را بر اساس گستره قلمرو آن دو قسم کرده اند:

۱٫ معرفت شناسی مطلق

۲٫ معرفت شناسی مقید[۱]

منظور از معرفت شناسی مطلق؛ آن دسته از نظریه های معرفت شناسی است که به حوزۀ خاصی از علوم اختصاص ندارد، بلکه همۀ حوزه های شناخت را در بر می گیرد.

منظور از معرفت شناسی مقید آن دسته از نظریه های معرفتی است که به قلمرو خاصی اختصاص دارد و شامل همه معرفت های بشری نمی شود،[۲] نظیر معرفت شناسی دینی ، معرفت شناسی اجتماعی، معرفت شناسی عرفانی، معرفت شناسی اخلاقی و …

مهم ترین مسائل معرفت شناسی مطلق از این قرار است: معیار معرفت صادق و مطابق با واقع چیست؟ یا صدق چیست؟ یا چگونه گزاره های صادق را از کاذب تشخیص دهیم؟ و مسائلی از این قبیل.[۳]


[۱] حسین زاده، محمد، پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر، ص ۱۵٫

[۲] . همان، ص ۱۶٫

[۳] . همان، ص۱۷٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


9 + = 13