دایره المعارف اسلام پدیا » معرفت شناسى دینى
منوی اصلی

معرفت شناسى دینى

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۱ در باب: معرفت شناسی

معرفت شناسى دینى، یک نوع معرفت درجۀ دوم است که شخص معرفت شناس با دید تاریخ مند خود، به معارف دینى نظر مى کند و از مبادى تصورى، تصدیقى، احکام و عوارض آن گزارش مى دهد….[۱] برخی از اندیشمندان، معرفت شناسى دینى را این گونه تعریف کرده اند: معرفت شناسى دینى  عبارت است از نگرش تحلیلی و تاریخی از بیرون به آنچه در معرفت دین می گذرد. متعلق آن نه دین است و نه ایمان مؤمنان بلکه متعلق و موضوع آن «معرفت دینی عالمان دین » است اعم از این که معرفت آنها صحیح و مطابق با واقع باشد، یا خطا و غیرمطابق.[۲]


[۱]. خسرو پناه، عبدالحسین، کلام جدید، ص۹۳٫

[۲]. معلمی، حسن، معرفت شناسی، ص۲۱۱-۲۱۲٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 3 = 4