دایره المعارف اسلام پدیا » معرفت درجه اول
منوی اصلی

معرفت درجه اول

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۱ در باب: معرفت شناسی

انسان در پرسش های خود، گاه به دنبال به دست آوردن معرفت دربارۀ خود اشیاء و واقعیات خارجی است به عبارتی گاهی موضوع یک شناخت، امور جهان خارج (اعم از طبیعت و غیر طبیعت) یا به طور کلی چیزی غیر از خود شناخت است که این معرفت از نوع درجه اوّل است، یعنی مستقیم یک چیزی را مورد شناسایی و موضوع شناخت خود قرار می دهد توضیح بیش تر این که معارف درجۀ اول، معارفى هستند که از حقایق مشخصى بحث مى کنند: براى نمونه، در فیزیک از موضوعاتى چون مادّه، انرژى، وزن، جرم، حرکت، نیرو، نور و مانند آن بحث مى شود و یا در شیمى، عناصر را مورد بحث و بررسى قرار مى دهند.[۱]


[۱].  خسرو پناه، عبدالحسین، کلام جدید، ص۹۱٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 2 = 7