دایره المعارف اسلام پدیا » معرفت حقیقی
منوی اصلی

معرفت حقیقی

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۱ در باب: معرفت شناسی

اولین قدم در مباحث معرفت شناسی ارائه یک تعریف دقیق برای معرفت حقیقی است؛ زیرا تا معرفت حقیقی و مؤلفه های آن مشخص نشود مباحث محوری و اصلی معرفت شناسی و ارکان آن مشخص  نمی گردد. لذا در مبحث ارزش شناخت ابتدا باید معرفت حقیقی را تعریف کرد تا بعدا بدنبال معیار شناخت آن رفت.[۱]

فلاسفه مسلمان معرفت حقیقی را به «یقین مطابق با واقع ثابت» تعریف کرده اند.[۲]


[۱]. خسروپناه، عبدالحسین، ارزش شناخت، مجله تخصصی کلام اسلامی، شماره ۳۲، ۱۳۷۸ش، ص۱۱۲

[۲]. معلمی، حسن، معرفت شناسی، ص ۵۹٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 2 = 5