دایره المعارف اسلام پدیا » رابطه معرفت شناسی با منطق
منوی اصلی

رابطه معرفت شناسی با منطق

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۱ در باب: معرفت شناسی

منطق علمی است که در باب شیوه صحیح تفکر و اندیشه سخن می گوید نه درباره عالم واقع و خارج از ذهن. از این جهت می توان گفت که معرفت شناسی مقدم بر منطق است؛ زیرا در منطق این اصل مسلم انگاشته می شود که ذهن انسان می تواند به واقعیت دست یابد و تنها باید به کمک منطق راه های درست اندیشیدن را آموخت و این درحالی است که تا “توان عقل برای رسیدن به واقع” در علم معرفت شناسی تبیین نگردد نمی توان در علم منطق از شیوه های دستیابی صحیح به واقع بحث نمود.[۱]


[۱]. برگرفته از سایت انجمن های علمی حوزه؛ نیز ر.ک: معلمی، حسن، معرفت شناسی، ص۱۹-۱۸٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 5 = 12