دایره المعارف اسلام پدیا » رابطه معرفت شناسی با علوم همگن
منوی اصلی

رابطه معرفت شناسی با علوم همگن

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۱ در باب: معرفت شناسی

دانش­های همگن با معرفت شناسی، دانش هایی هستند که بلحاظ روش، مسائل، ساختار و …با معرفت شناسی رابطه نزدیکی دارند مثلا علم شناسی فلسفی، روانشناسی فلسفی، فلسفه علوم، فلسفه ذهن، منطق، جامعه شناسی معرفت[۱] ، روانشناسی معرفت[۲] و… . این علوم با وجود شباهت و رابطه نزدیک با معرفت شناسی ولی باز متمایز از آن هستند.

علوم همگون با معرفت شناسی نیز مانند تمام علوم دیگر مبتنی بر معرفت شناسی اند، یعنی  فیلسوف، متکلم و … تنها زمانی می توانند وارد عرصه علوم شوند که قبلا اصل وجود واقع و توان عقل در دستیابی به واقع  را اثبات کرده باشند.


[۱]. برای مطالعه بیشتر ر.ک به: مولکی، مایکل، علم جامعه شناسی معرفت، ترجمه حسین کچوئیان؛ همیلتون، پیتر، شناخت و ساختار اجتماعی، ترجمه حسن شمس آوری؛ علیزاده، عبدالرضا و دیگران، جامعه شناسی معرفت.

[۲]. برای مطالعه بیشتر ر.ک به: خرازی، علی نقی(کمال) و دولتی، رمضان، راهنمای روانشناسی و علم شناخت.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


7 + = 10