دایره المعارف اسلام پدیا » تعریف دین
منوی اصلی

تعریف دین

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۱ در باب: معرفت شناسی

دین در لغت به معنای فروتنی، فرمانبرداری،‌ جزا، حساب و تسلیم است.[۱] قبل از تعریف اصطلاحی دین در این جا لازم به ذکر است که منظور، ادیان الهی و آسمانی است نه دین به معنای بسیار گسترده که شامل مکاتب غیر دینی، مانند کمونیسم نیز می شود؛ لذا دین در این نوشتار عبارت است از: مجموعه اعتقادات، و ارزش های اخلاقی و احکام فردی و اجتماعی که در سیر انسان به سوی کمال حقیقی و سعادت تأثیر دارند.[۲]


[۱]. مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۳، ص۲۸۸-۲۸۹٫

[۲]. معلمی، حسن، ص۲۱۰: برای  مطالعه بیشتر به مدخل دین در سایت اسلام  پدیا مراجعه شود.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 1 = 8