دایره المعارف اسلام پدیا » انسجام گروی
منوی اصلی

انسجام گروی

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۱ در باب: معرفت شناسی

در نظریه انسجام گروی، ملاک صدق قضایا، هماهنگی و انسجام آنها است: یعنی انسجام و هماهنگی یک قضیه با قضایای دیگر و گزاره های بشری ملاک صدق آنها است.

طبق این نظریه اولا: یک افسانه سر تا سر دروغ نیز می تواند معرفت صادق قلمداد شود.

ثانیا: لازمه این نظریه دور یا تسلسل است؛ زیرا صدق یک دسته قضایا با دیگر قضایا و صدق آنها با دیگر قضایا و این سیر یا به دور و یا تسلسل می انجامد.

ثالثا: این نظریه برای صدق خود چه ملاکی را ارائه می کند، یعنی ملاک صدق این قضیه «قضایای هماهنگ صادق اند» چیست؟[۱]


[۱] . معلمی، حسن، معرفت شناسی، ص۱۹۰٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


6 + 7 =