دایره المعارف اسلام پدیا » نقد و بررسی اخباری‌گری
منوی اصلی

نقد و بررسی اخباری‌گری

تاریخ: ۰۲ شهریور ۱۳۹۱ در باب: اخباری گری

اخباری گری، در مبانی معرفتی و در روش مورد نقد است. آنها در بررسی نهایی، تنها سنت منقول از امامان را منبع معرفتی می شمارند و کتاب و عقل و اجماع را مصدر معرفت نمی دانند. آنان در محدوده روش، روش اجتهادی را نقد، و اجتهاد و تقلید را نفی و تمام روایات کتب اربعه را معتبر می دانند.
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


5 + 1 =