دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم امر به معروف و نهی از منکر
منوی اصلی

مفهوم امر به معروف و نهی از منکر

تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۱ در باب: امر به معروف و نهی از منکر

معروف و منکر که دو مفهوم متقابلند، در لغت به معنای شناخته شده و ناشناخته می باشند؛[۱] و در اصطلاح کارهایی که نیکی یا زشتی آن ها توسط عقل یا شرع، شناخته شده باشند، به ترتیب معروف و منکر نامیده می شوند.[۲]

به کارگیری لفظ معروف و منکر در امور مربوط به بایدها و نبایدهای دین، بدین لحاظ است که فطرت پاک انسانی با کارهای معروف آشنا و مأنوس و با زشتی ها و امور ناپسند، بیگانه و نامأنوس است.


[۱]. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه: خسروى حسینى، سید غلامرضا، ج ‏۲، ص ۵۸۴، ماده عرف.

[۲]. موسوی خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۳۹۷٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 8 = 9