دایره المعارف اسلام پدیا » معرفی ابرهه
منوی اصلی

معرفی ابرهه

تاریخ: ۰۱ شهریور ۱۳۹۱ در باب: ابرهه

ابرهه پسر صباح[۱] فردی حبشی است که گفته می شود ابرهه لفظ حبشی ابراهیم یا ابراهام می باشد.[۲] کنیه وی “أبویکسوم” می باشد،[۳] و به علت جراحت بینی در جنگی که با اریاط در یمن پیدا کرد به “اشرم”[۴] نیز معروف شد.

ابرهه یکی از فرماندهان سپاه حبشه بود که با توجه به تاریخ های مختلفی که در منابع آمده حدود ۴۰ سال یا …، پیش از ظهور اسلام، طی لشکر کشی سپاه حبشه، به یمن آمد. درباره انگیزه این لشکر کشی آمده است که پس از واقعه اخدود که طی آن ذونواس، پادشاه یهودی حمیر و یمن، مسیحیان نجران را در گودالی از آتش که شرح آن در سوره بروج[۵] آمده است سوزاند، یکی از مسیحیان که موفق به فرار شده بود نزد امپراطور روم رفته، درخواست کمک نمود، امپراطور نیز وی را به نزد نجاشی، پادشاه حبشه که بر دین مسیح بود فرستاد، نجاشی سپاهی به فرماندهی “اریاط” که ابرهه نیز در شمار آنان بود به سمت یمن گسیل داشت، پس از شکست و غرق شدن لشکر ذونواس در دریا، سپاهیان حبشه بر این منطقه تسلط یافته و فرمانروایی مطلق این منطقه را به دست گرفتند.[۶] [۷][۱]. حموی، یاقوت، معجم البلدان، ج ۳، ص۵۳، کلمه «ابرهه».

[۲]. مرکز دایره المعارف اسلامی، دایره المعارف بزرگ اسلامی، مدخل “ابرهه”، ج ۴، ص۵۶۳٫

[۳]. العبر تاریخ، ترجمه عبدالمحمد آیتی، ج۱، ص ۶۶٫

[۴]. ابن هشام، زندگانى محمد (ص)، ترجمه رسولی، سید هاشم، ج ۱، ص۳۱٫

[۵]. بروج، ۴-۱۰٫

[۶]. ابن هشام، زندگانى محمد (ص)، ترجمه رسولی، سید هاشم، ج ۱، ص ۳۰-۲۸٫

[۷]. با استفاده از سایت پژوهشکده باقر العلوم.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 2 = 5