دایره المعارف اسلام پدیا » حمله ابرهه به مکه مبدأ تاریخ
منوی اصلی

حمله ابرهه به مکه مبدأ تاریخ

تاریخ: ۰۱ شهریور ۱۳۹۱ در باب: ابرهه

یورش ابرهه به مکه، به عنوان مبدأ محاسبه تاریخ تولد پیامبر (ص) در منابع اسلامی اهمیتی دو چندان یافت، به طوری که تاریخ رویدادهای پیش از اسلام مکه و رخدادهای مهم زندگی پیامبر (ص) بر مبنای همین سال محاسبه می گشت.

این واقعه، چون اهمیت به سزایی در نزد عرب ها داشت، آن را مبدأ تاریخ خود قرار داده و آن سال را «عام الفیل» نامیدند. در آن هنگام، حضرت محمد (ص) در رحم مادرش حضرت آمنه (س) بود و پس از دو ماه و هفده روز بعد، دیده به جهان گشود و بدین جهت، سال تولد آن حضرت را، نخستین سال عام الفیل بر شمرده اند.

اگر چه تاریخ حمله ابرهه و تولد حضرت محمد (ص) اغلب به یکسال؛ یعنی سال ۵۷۰ میلادی نسبت داده می شود، اما مفسران هیچ اتفاق نظری در این خصوص ندارند. قرطبی[۱] از جمله کسانی است که در کتاب خود هم به معرفی منابعی که سال فیل را با سال تولد محمد (ص) یکی می دانند و هم منابعی که سال فیل را ۲۳ یا ۴۰ سال قبل تر می دانند می پردازد. محققان غربی نیز مدت ها است که دقت و اعتبار تاریخی وقایع نگاری های یاد شده را زیر سؤال برده اند. پژوهشگران نسل های قبل همچون: «نولدکه، اچ لامنس و بلاشر» به ناسازگاری های میان منابع عربی اولیه و تناقضات آن ها با شواهد حاصل از روایات غیر اسلامی اشاره کرده اند. نوشته های جدیدتر از قبیل آثار «کانرد» و «روبین»، اهمیت نمادین و مکان شناختی این تاریخ ها و دوره بندی زندگانی پیامبر (ص) در زندگی نامه های سنتی را بررسی کرده اند.[۲][۱]. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ج ۲۰ ، ص ۱۹۴٫

[۲]. با استفاده از سایت حوزه نت.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 4 = 9