دایره المعارف اسلام پدیا » اخباری گری و اجماع
منوی اصلی

اخباری گری و اجماع

تاریخ: ۰۲ شهریور ۱۳۹۱ در باب: اخباری گری

اخباریان، به اجماع به عنوان یکی از منابع فقه، اعتقادی ندارند و آن را دلیلی نزد اهل سنت به شمار می آورند. آنان می گویند: اگر همه فقیهان بر حکم مسئله ای اجماع کنند آن نظریه حجت نخواهد بود؛ زیرا هیچ یک از آنان معصوم نیستند، پس بود و نبود اجماع یکسان خواهد بود.[۱]

در پاسخ باید گفت: مجتهدان، اجماع را حجتی در عرض سخن امام نمی شمارند، بلکه به جهت داخل بودن امام در بین اجماع کنندگان[۲] و یا برگرفتن سخن عالمان از سخن معصومان (علیهم السلام)، اجماع آنان حجت شمرده می شود. به عبارت دیگر: در نزد مجتهدان شیعی، اجماع در صورتی حجت است که کاشف از رأی معصوم (علیه السلام) باشد و الّا نفس اجماع حجت نیست.[۳][۱]. استر آبادی، محمد امین و عاملى، سید نور الدین، الفوائد المدنیه- الشواهد المکیه‌، ص ۲۶۵٫

[۲]. این همان چیزی است که در فقه به “اجماع دخولی” تعبیر شده است.

[۳]. گرجى، ابو القاسم‌، تاریخ فقه و فقها، ص ۲۵۳٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


5 + 6 =