دایره المعارف اسلام پدیا » آداب امر به معروف و نهی از منکر
منوی اصلی

آداب امر به معروف و نهی از منکر

تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۱ در باب: امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهى از منکر بزرگ ترین محور دین و مسئله مهمى است که براى آن، خداوند تمام پیامبران را برانگیخته است. چنانکه اگر بساط امر به معروف و نهى از منکر برچیده و از نظر عملى و علمى مهمل گذارده شده بود، نبوت بیهوده می بود و دیانت نابود مى شد، سستى و گمراهى و جهل و فساد همه را فرا مى گرفت، کج اندیشى فراگیر مى شد و شهرها ویران و مردمان هلاک مى شدند. پس کسی بخواهد عهده دار این فریضه شود، آن هم با این هدف که این سنت را احیا کند، باید آداب این فریضه بداند و بر مبنای این آداب، اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کند.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


1 + = 6