دایره المعارف اسلام پدیا » آثار منفى اخباری گرى
منوی اصلی

آثار منفى اخباری گرى

تاریخ: ۰۲ شهریور ۱۳۹۱ در باب: اخباری گری

حرکت اخباری گرى، آثار منفى ای در جامعه شیعه و به خصوص فقه شیعه بر جای گذاشت که در ذیل، به آنها اشاره می شود:

۱٫ حرکت اخباری گرى با تندروی، تک روی و جمود فکری خود، به مبارزه با نوآوری و بی اعتنایی به تدبّر و تفکّر و اجتهاد منجر شد.[۱]

۲٫ مهجوریت قرآن: اعتقاد به عدم حجیت ظواهر قرآن از سوی اخباریان، به نوعی سبب مهجوریت قرآن گردید.[۲]

۳٫ کثرت مجادلات فقهى: حرکت اخباریان، با ظهور برخى از مسائل، زمینه مناظره و مجادلات فقهى را ایجاد کرد؛ مثلًا استفاده از دخانیات که پیش از آن سابقه نداشت، موضوع جدال و درگیرى میان اخباری ها و اصولی ها گردید، تا آن جا که مسألۀ تحریم «شرب تتن» (استعمال دخانیات) شعارى براى اخباری ها گردید، همان گونه که جوازش، شعار اصولی ها شد.[۳]

به بیان دیگر جنبش اخباریان و پدید آمدن جوّ اخبارى‌گرى در فقه امامیه، سبب انتقاد شدید علماى اخبارى به مجتهدان اصولى شد. عالمان اخبارى معتقد بودند که علماى اصولى از خود چیزى ندارند و سر سفره دیگران نشسته‌اند و از آن سو نیز اصولی ها، اخباری ها را متهم به جمود و رکود مى‌کردند و همین، موجب تفرقه و تشتّت میان فقهاى امامیه و به تبع، بازتاب منفی در بین مردم، شد.[۴]

۴٫ مخالفت با ادلّۀ عقلى در عرصۀ استنباط مسائل فقهى.[۵]

۵٫ بى‌توجهى به علم اصول: با توجّه به این که تنها مرجع استنباط نزد اخباری ها کتاب و سنّت بود و عقل و اصول عقلى نزد آنان هیچ اعتبارى نداشت؛ لذا اصول فقه مورد بى‌اعتنایى آنها قرار گرفت و در دوران حرکت اخباری گری، کتاب مستقلى- جز کتاب وافیه فاضل تونى- در علم اصول نوشته نشد. و بیشتر تألیفات بر محور زبده الاصول شیخ بهایى دور مى‌زد، که بر آن شرح و تعلیقه‌ ها نوشته شد.[۶][۲]. همان.

[۳]. همان.

[۴]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۲۱٫

[۵]. همان.

[۶]. همان.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


6 + = 11