دایره المعارف اسلام پدیا » سید حسن مدرس از نگاه بزرگان
منوی اصلی

سید حسن مدرس از نگاه بزرگان

تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۱ در باب: سید حسن مدرس

شهید سید حسن مدرس به جهت عظمت وجودی خود، تعظیم و تکریم بسیاری از بزرگان، علما و مجتهدان را برانگیخته است. بزرگانی؛ مانند میرزای شیرازی، آیت الله کاشانی، آیت الله سید محسن امین، حضرت امام خمینی، حضرت آیت الله خامنه ای و آیت الله بهاء الدینی و …، هر کدام به نحوی به ابعاد شخصیت این بزرگمرد عرصه علم و فقاهت و دیانت و شجاعت و سیاست، اشاره نموده اند.

 
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 5 = 8