دایره المعارف اسلام پدیا » سید حسن مدرس از نگاه آیت الله خامنه ای
منوی اصلی

سید حسن مدرس از نگاه آیت الله خامنه ای

تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۱ در باب: سید حسن مدرس

حضرت آیه الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، درباره شخصیت شهید مدرس می فرماید:

«شناخت رضاخان و پیش بینی عاقبت شومی که سلطه و سلطنت او می توانست به بار آورد، در آغاز برای همگان آسان نبود، کمتر کسی می توانست از برای آن همه تظاهر و ادعا که همچون نقابی، صورت کریه رضاخان را پوشانده بود، چهره او را تشخیص دهد. در میان آن گروه معدودی که صاحب چنین تشخیصی بودند، کمتر کسی این شهامت را داشت که آنچه را دانسته برملا کند و از همان ابتدای امر، قد علم کرده، با او به مخالفت برخیزد. در چنین حالی مدرس کسی بود که با فراست خویش، هم ماهیت ضد اسلامی و ضد مردمی رضاخان را تشخیص داد و هم با شجاعت کم نظیری با او به مبارزه پرداخت. مدرس به عنوان یک روحانی که از چشمه فیاض دین رهایی بخش و انسان ساز اسلام سیراب بود، در انجام تکلیف الاهی و شرعی خویش که مبارزه با ظلم و فساد و اختناق را سرلوحه احکام خویش دارد، تنها بودن را بهانه سکوت قرار نداد و چه بسا که در بسیاری از جریانات سیاسی کشور تنها یک فریاد بود که پرده خفقان حاکمه را می درید و آن فریاد خروش دشمن شکن مدرس بود.

مدرس به حق، افتخار جامعه روحانیت، به خصوص در قرن حاضر و نمونه ای از مقاومت جامعه روحانیت در همه زمان ها است،… پرچم مبارزه ای که شهید مدرس برافراشت، هیچ گاه بر زمین نیفتاد، مبارزه بی امان مدرس علیه هر آن چه غیرخدایی است، هنوز در جامعه ما ادامه دارد».[۱][۱]. مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ خامنه ای، سید علی، چهار سال با مردم، ص ۳۶۷، (بیانات ۱۰/۹/۶۳).
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


7 + 1 =