دایره المعارف اسلام پدیا » سید حسن مدرس از نگاه آیت الله بهاءالدینی
منوی اصلی

سید حسن مدرس از نگاه آیت الله بهاءالدینی

تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۱ در باب: سید حسن مدرس

مرحوم آیت الله حاج سید رضا بهاءالدینی (ره)[۱] درباره شهید مدرس می فرماید: «مرحوم مدرس یک رجل علمی، دینی و سیاسی بود و این گونه فردی مهم تر از رجل علمی و دینی است؛ زیرا این مظهر ولایت است که اگر ولایت و سیاست مسلمانان نباشد، دیگر فروع اسلامی تحقق کامل نمی یابد».[۲][۱]. آیت اللّه حاج سید رضا بهاءالدینی (ره) یکی از رادمردان عرصه علم و فقاهت و عرفان شیعی است که با الهام از کتاب آسمانی و سیره پیشوایان دینی، و نیز بر اثر تأمّل در ژرفنای دریای مفاهیم معنوی و به مدد ریاضت خستگی ناپذیر فطری و عملی مشروع، به مدارج عالی از معنویت صعود کرده بود. ایشان از دوستان نزدیک امام خمینی (ره) بود و از شروع مبارزات و از زمان کشف حجاب با حضرت امام همراهی و همفکری داشت.

[۲]. مجله حوزه، سال سوم، شماره مسلسل ۱۶، ص ۴۲٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 9 = 13