دایره المعارف اسلام پدیا » دوران کودکی و نو جوانی سید حسن مدرس
منوی اصلی

دوران کودکی و نو جوانی سید حسن مدرس

تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۱ در باب: سید حسن مدرس

در دوران کودکی مرحوم مدرس، پدرش غالباً در «سرابه» به امور شرعى و فقهى مردم مشغول بود، ولى سید حسن همراه با مادر در زواره نزد بستگان خویش به سر مى برد. تا آن که پدر، فرزندش را در سال ۱۲۹۳ق، به قمشه نزد جدش میرعبدالباقى برد و محله فضل آباد این شهر را به عنوان محل سکونت او برگزید. این در حالى بود که میرعبدالباقى قبلاً از زواره به قمشه مهاجرت کرده و در این شهر به فعالیت هاى علمى و تبلیغى مشغول بود.[۱] سیدعبدالباقى بیشترین نقش را در تعلیم سیدحسن ایفا نمود و او را در مسیر علم و تقوا هدایت کرد و به هنگام مرگ، در ضمن وصیت نامه اى سیدحسن را بر ادامه تحصیل علوم دینى تشویق و سفارش نمود. زمانى که سیدعبدالباقى دارفانى را وداع گفت، مدرس چهارده ساله بود.[۲][۱]. باقی، عبدالعلى، مدرس مجاهدى شکست ناپذیر، ص ۲۶٫

[۲]. امین عاملى، سید محسن، أعیان الشیعه، ج ۵، ص ۲۱٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


6 + 4 =