دایره المعارف اسلام پدیا » دوران جوانی سید حسن مدرس
منوی اصلی

دوران جوانی سید حسن مدرس

تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۱ در باب: سید حسن مدرس

سید حسن مدرس در ابتدای جوانی، در سال ۱۲۹۸ق، به منظور ادامه تحصیل علوم دینى رهسپار اصفهان شد و به مدت ۱۳ سال در حوزه علمیه این شهر، محضر بیش از سى استاد را درک کرد.[۱] ابتدا به خواندن جامع المقدمات در علم صرف و نحو مشغول شد و مقدمات ادبیات عرب و منطق و کتاب شرح لمعه در فقه و پس از آن قوانین و فصول در علم اصول را تحصیل نمود. همچنین دانش حکمت و عرفان و فلسفه را به خوبی فرا گرفت.[۲] مدرس در طول این مدت در حضور اساتید خود در فقه و اصول به درجه اجتهاد رسید و در اصول آن چنان مهارتى یافت که توانست تقریرات مرحوم شیخ مرتضى ریزى[۳] را که حاوى ده هزار سطر بود، بنگارد. مرحوم شهید مدرس، چکیده زندگی نامه تحصیلى خود در حوزه علمیه اصفهان را در مقدمه شرح رسائل که به زبان عربى نگاشته، آورده است. وى پس از اتمام تحصیلات در اصفهان، در شعبان ۱۳۱۱ق وارد نجف اشرف شد و پس از زیارت بارگاه مقدس امیر المؤمنین (ع) و تشرف به حضور آیه الله میرزاى شیرازى، در مدرسه منسوب به صدر، سکونت اختیار نمود و با عارف نامدار حاج آقا شیخ حسنعلى نخودکی اصفهانى، هم حجره گردید. مدرس در این شهر از جلسه درس آیات عظام بهره برد و با سید ابوالحسن اصفهانى، سیدمحمد صادق طباطبایى، شیخ عبدالکریم حائرى، سید هبه الدین شهرستانى و سیدمصطفى کاشانى ارتباط داشت و مباحثه هاى دروس خارج را با آیه الله حاج سید ابوالحسن و آیه الله حاج سیدعلى کازرونى انجام مى داد. مدرس به هنگام اقامت در نجف، روزهاى پنجشنبه و جمعه هر هفته به کار مى پرداخت و درآمد آن را در پنج روز دیگر صرف زندگى خود مى نمود. ایشان پس از هفت سال اقامت در نجف و تأیید مقام اجتهاد او از سوى علماى این شهر، در سال ۱۳۱۸ق (در چهل سالگى) از راه ناصریه به اهواز و منطقه چهارمحال و بختیارى، راهى اصفهان شد.[۴]

 


[۱]. امین عاملی، سید محسن، اعیان الشیعه، ج ۵، ص ۲۱٫

[۲]. باقی، عبدالعلى، مدرس مجاهدى شکست ناپذیر، ص ۱۶۰ و ۱۶۱٫

[۳]. حاج شیخ مرتضی ریزی فرزند شیخ عبدالوهاب از اساتید مسلم فقه و اصول و از مدرسان جامع و عالی قدر حوزه علمی اصفهان بوده است. برای آگاهی بیشتر ر.ک: سایت راسخون.

[۴]. باقی، عبدالعلى، مدرس مجاهدى شکست ناپذیر، همان.




کلیدواژه ها: , , , ,



ثبت نظر


8 + = 14